สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 2
 • สถิติผู้อบรม 36,612
 • สถิติวิทยากร 2,851
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีอ้วน
  2. นางสาวจุฑามณี พวงมะลิ
  3. นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ
  4. เด็กหญิงชัญญานุช จิตรมั่น
  5. นางสาวนิภารัตน์ จันทะสนธิ์
  6. นายวิเชียร วงศ์ราช
  7. นายบุญเกิด สุริพล
  8. นายเฉลิมพล รักษาภักดี
  9. นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจ
  10. นางวิชุดา ชัยชาญ
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
  2. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
  3. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
  4.
  5. โรงเรียนบ้านจานเลียว

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 91
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 91
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4682
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:34.203.245.76

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา