สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 2
 • สถิติผู้อบรม 33,419
 • สถิติวิทยากร 2,634
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ
  2. นางสาวนันทิดา โพธิสาร
  3. นางสนทนา บุญกัณหา
  4. นายจำนง ดีนันท์
  5. นางสาวบุศรินธร จินาวัลย์
  6. นางสาวดวงตะวัน ศรีหาบุตร
  7. นางสุนิตา นันเสนา
  8. นายถวิล แพงยา
  9. นายปรีชา โกศัลวัฒน์
  10. นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
  2.
  3. โรงเรียนบ้านจานเลียว
  4. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
  5. ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้านเสาธงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์



:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 42
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 2487
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4485
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.221.147.93

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา