สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 605
 • สถิติผู้อบรม 44,382
 • สถิติวิทยากร 3,355
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นางสาวกิตติยา เลิศศรี
  2. นายบัญญัติ ลาภบุญ
  3. นางสาววิไล อัมพรศรี
  4. นางสาวปฏิญญา สารโท
  5. นายนิรุตต์ แสวงนาม
  6. นางจันจิรา สมหวัง
  7. นายศุภชัย สุทธาวา
  8. นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
  9. นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์
  10. นางสาวนฤมล นิรังกูล
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
  3. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
  4. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
  5. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 23
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1751
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6342
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:3.231.229.89

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา