สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 21,919
 • สถิติวิทยากร 1,739
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์
  2. นายเฉลิม มงคลแก่นทราย
  3. นายมนูญ เลิศศรี
  4. นายอภิศักดิ์ ไสว
  5. นายทวี สอนคำเสน
  6. นางลำดวน ไชยโยธา
  7. นางใบบัว วงศ์จันทร์
  8. นายอัศวิน เกษสร
  9. นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา
  10. นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
  2. โรงเรียนบ้านโนนแฝก
  3. โรงเรียนบ้านหนองเก่า
  4. โรงเรียนบ้านขุนหาญ
  5. โรงเรียนบ้านดู่

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 9
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 349
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1479
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3477
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.225.31.188

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา