ศูนย์จัดการอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 481
 • สถิติผู้อบรม 8,438
 • สถิติวิทยากร 863
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นางสาวสุวพัชร บุญทำ
  2. นางนันทวัน งามแสง
  3. นายเชษฐ์ นนท์นาท
  4. นายวิทยา ทองเหลือง
  5. นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว
  6. นายรณชิต คำศรี
  7. นายวินัด อุ่นแก้ว
  8. นายวิชัย ทองแกะ
  9. นางสมจิตต์ ตุนา
  10. นางสาววาสนา บุญพา
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
  2. โรงเรียนบ้านศิลาทอง
  3.
  4. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
  5. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 10
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 199
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 371
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 2369
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.226.33.117

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา