สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 28,667
 • สถิติวิทยากร 2,261
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายสิทธิชัย พงษ์สิน
  2. นางสาวสุมาลี ปานีสงค์
  3. เด็กหญิงพุทธรักษา ถาวร
  4. นายณัฐเตชิต ศิริบูรณ์
  5. นายบุญเกิด สุริพล
  6. นางพรรัชดา คำตัน
  7. นางสาวศิรินันท์ รักษาศิริ
  8. นางสาวเยาวลักษณ์ เกษมกุล
  9. นางสาวนิภารัตน์ จันทะสนธิ์
  10. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้านเสาธงชัย
  3. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
  4. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  5. โรงเรียนบ้านระหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 177
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 2114
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4112
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.162.15.31

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา