สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 1
 • สถิติผู้อบรม 42,678
 • สถิติวิทยากร 3,271
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นางสาววรณัน บุญสถิตย์
  2. นายทวี ฝอยทอง
  3. นางสาวจุฑามณี พวงมะลิ
  4. เด็กชายพรชัย ขันวิเศษ
  5. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีอ้วน
  6. เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีอ้วน
  7. เด็กหญิงช่อผกา คำแพง
  8. เด็กหญิงอัสรา ยอดจันทร์
  9. เด็กหญิงนฤมล มะโนวงศ์
  10. เด็กชายนิรุทธิ์ เกษณี
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  3. พุทธวัฒน์ ประจันทร์
  4. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
  5. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 84
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1081
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5672
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:18.206.241.26

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา