สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 40,415
 • สถิติวิทยากร 3,114
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายจำนง ดีนันท์
  2. นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
  3. นางสาวอวยพร พานจันทร์
  4. นางสุจิตรา วงษ์พินิจ
  5. นายกฤษฏภพ จันทเสน
  6. นางสาวบุญโฮม ดอกดวง
  7. นายไผท คงศรีลา
  8. นายวรวุฒิ ดวงแก้ว
  9. นายโอภาส ดอกดวง
  10. นายวิทวัส รัตโน
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
  3. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
  4. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
  5. โรงเรียนบ้านบึงมะลู

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 9
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 119
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 762
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5353
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:3.85.143.239

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา