สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 43,764
 • สถิติวิทยากร 3,348
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายสมชาย สมหอม
  2. นายถาวร ยศศิริ
  3. นางบุญชุม คำทอง
  4. นายบัวพัน ขันตี
  5. นางสาวอวยพร พานจันทร์
  6. นายบัญญัติ ศรีไทย
  7. นายสุริยัน อินทรโสม
  8. นายไผท คงศรีลา
  9. นายสมจิต ชาภักดี
  10. นายประสิทธิ์ วงพินิจ
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
  3. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
  4. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
  5. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 47
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1675
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6266
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:18.208.186.19

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา