ศูนย์จัดการอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 18,393
 • สถิติวิทยากร 1,503
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ
  2. นางสาวนฤมล นิรังกูล
  3. นางสาวสุกันญา ไผ่จิตร
  4. นายธีรวัฒน์ แถวประโคน
  5. นางเรวดี ปูพบุญ
  6. นางสาวนิ่มนวล โพธิ์วัง
  7. นางวราสินี ประวาฬ
  8. นางศรีไศล เกษกร
  9. นางมุขธิดา เก่งมนตรี
  10. นางสาวอำไพ เคารพ
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
  2. พุทธวัฒน์ ประจันทร์
  3. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  4.
  5. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 10
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 188
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 838
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 2836
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.162.121.80

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา