สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 32,064
 • สถิติวิทยากร 2,554
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นางสุจิตรา วงษ์พินิจ
  2. นายไกรสร อุ่นแก้ว
  3. นางทิวาพร สุทธิประภา
  4. นางสาวบุญโฮม ดอกดวง
  5. นายกฤษฏภพ จันทเสน
  6. นางสุนันทนา สุทธิประภา
  7. นายอำนาจ แก้วหานาม
  8. นายไผ คงศรีลา
  9. นายผไท คงศรีลา
  10. นายไผท คงศรีลา
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. โรงเรียนบ้านจานเลียว
  3. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
  4. ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้านเสาธงชัย
  5. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 79
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 2384
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4382
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.227.21.188

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา