สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 43,701
 • สถิติวิทยากร 3,342
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายสุวิทย์ คำนึก
  2. นายสุนทร แนวจำปา
  3. นางสาวธนพร พิลัย
  4. นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร
  5. นายวีรชาติ แสงกล้า
  6. นายอุดร ประสาร
  7. นายเสมียน ละเลิศ
  8. นายเสวก วิริยะบัณฑิต
  9. นางสุวรรณา พุทธวงค์
  10. นางใบบัว วงศ์จันทร์
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
  2. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
  3. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)
  4. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
  5. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 158
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1434
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6025
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:35.173.47.43

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา