สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 1042
 • สถิติผู้อบรม 29,652
 • สถิติวิทยากร 2,332
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายวิชัย วรรณทวี
  2. นางจิตสุดา เสมอศรี
  3. นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ
  4. นายรชยุตม์ สุขชาติ
  5. นางสาวดาวนภา บุญทอง
  6. นางสาวรัฐพร เหลี่ยมโลก
  7. นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
  8. นายโกวิทย์ มีศรี
  9. นายพัฒนา แสงสุวรรณ
  10. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านจานเลียว
  2. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
  3.
  4. ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้านเสาธงชัย
  5. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 8
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 96
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 2232
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4230
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.92.163.105

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา