สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 42,356
 • สถิติวิทยากร 3,238
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายพิชัย จุลวรรณโณ
  2. นางสาวมณีวรรณ ศรวิชัย
  3. นายเหรียญทอง ท้าวมา
  4. นายสมจิต ชาภักดี
  5. นางสาวธันยพร แหวนวงษ์
  6. นางสาวทิวาพร พิญญพงษ์
  7. นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร
  8. นางสาวขวัญเรือน จันทราม
  9. นายจิมจง ทองคำวัน
  10. นางจิตสุดา เสมอศรี
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  2. พุทธวัฒน์ ประจันทร์
  3.
  4. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
  5. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 85
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 912
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5503
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.210.158.163

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา