สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 3
 • สถิติผู้อบรม 45,659
 • สถิติวิทยากร 3,502
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายบัญญัติ ลาภบุญ
  2. นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์
  3. นายภานุวัฒน์ บุญแซม
  4. นางเชาวณี อินวันนา
  5. นางสาวนิภารัตน์ จันทะสนธิ์
  6. นางสาวมลฤดี พิมมาศ
  7. นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว
  8. นางสาวสุภิชญา จันทะมั่น
  9. นางสาวสุณิสา พิมภา
  10. นางปิยวดี กองหล้า
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
  3. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
  4. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
  5. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์



:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 7
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 14
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 438
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6869
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:3.235.30.155

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา