#
วิทยากร
ตำแหน่ง
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายพุทธวัตน์ ประจันทร์
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
224
2 นายไผท คงศรีลา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
226
3 นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
228
4 นายประสิทธิ์ วงพินิจ
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
230
5 นายสมจิต ชาภักดี
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
232
6 นายสุริยัน อินทรโสม
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
234
7 นายศุภณัฎฐ์ ผลดี
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
238
8 นางราตรี แทนคำ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
240
9 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
242
10 นายสมเกียรติ ไกรยา
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
244

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา