#
วิทยากร
ตำแหน่ง
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายพุทธวัตน์ ประจันทร์
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
225
2 นายไผท คงศรีลา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
227
3 นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
229
4 นายสมจิต ชาภักดี
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
233
5 นายสุริยัน อินทรโสม
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
235
6 นายศุภณัฎฐ์ ผลดี
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
239
7 นางราตรี แทนคำ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
241
8 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
243
9 นายสมเกียรติ ไกรยา
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
245
10 นายประสิทธิ์ วงพินิจ
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
255

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา