สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 1
 • สถิติผู้อบรม 38,600
 • สถิติวิทยากร 2,992
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายสุพรรณ เลิศมณเฑียร
  2. นายอะเด็น สมัครพงศ์
  3. นายปรีชา ทองอินทร์
  4. นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร
  5. นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า
  6. ว่าที่ร้อยหญิงวีระนุช ศรีหาบุตร
  7. นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร
  8. เด็กชายดนุพล พวงจำปา
  9. นางสาวนิภารัตน์ จันทะสนธิ์
  10. นายโอภาส ดอกดวง
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
  3. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
  4. โรงเรียนบ้านบึงมะลู
  5. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 126
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 422
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5013
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:34.236.145.124

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา