สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 43,583
 • สถิติวิทยากร 3,338
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายทองดี ชื่นตา
  2. นายทวี ฝอยทอง
  3. นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ
  4. นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
  5. นางสุพรรณิการ์ นันทสิงห์
  6. นายพิชิต สัตพันธ์
  7. นางสุกานดา ใจแข็ง
  8. นางมัชฉา ทุมมา
  9. นายไพลักษ์ ธานี
  10. นางอุไรวรรณ คำชัย
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านโดนอาว
  2. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
  3.
  4. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  5. พุทธวัฒน์ ประจันทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 112
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1242
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5833
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:34.236.190.216

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา