สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 83
 • สถิติผู้อบรม 36,693
 • สถิติวิทยากร 2,851
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. เด็กชายอนุสรณ์ ริทองปราบ
  2. เด็กหญิงกัลยรัตน์ รุ่งเรือง
  3. เด็กหญิงศิริวรรณ บุราคร
  4. เด็กหญิงไพลิน แพงไทย
  5. เด็กหญิงขวัญฤดี ประเสริฐ
  6. เด็กหญิงเมย์วดี พรมมา
  7. เด็กชายกิตติศักดิ์ สุขวงค์
  8. เด็กชายพงษ์ศธร สุขวงษ์
  9. เด็กชายวายุ กัลยาพันธ์
  10. เด็กหญิงภาวิณี อิ้มพิมพ์
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
  2. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
  3. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
  4.
  5. โรงเรียนบ้านจานเลียว

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 92
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 92
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4683
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:34.203.245.76

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา