สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 928
 • สถิติผู้อบรม 45,606
 • สถิติวิทยากร 3,502
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นางสาวสุภิชญา จันทะมั่น
  2. นางสาวสุณิสา พิมภา
  3. นางปิยวดี กองหล้า
  4. นางสาวนันทิดา โพธิสาร
  5. นางภรนภา สาสังข์
  6. นางสาวณัฐธิดา ไชยโพธิ์
  7. นางฐิตาภรณ์ ทาระบุตร
  8. นางทองสวย มงคลแก่นทราย
  9. นายอนุพงศ์ บุญร่วม
  10. นางสาวสุภาพร จำนงค์
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
  3. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
  4. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
  5. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 88
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 211
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6642
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:35.175.113.29

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา