สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 59
 • สถิติผู้อบรม 33,476
 • สถิติวิทยากร 2,634
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นางศรีสุพรรณ สุภโกศล
  2. นางจิตรา กุมพันธ์
  3. นายชุมพร ขันสิงห์
  4. นายสุพิน สอดแก้ว
  5. นางลำไพร หล้าศรี
  6. นางทิวา พินิจรัมย์
  7. นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า
  8. นายณรงศักดิ์ มีศรี
  9. นางปิยะดา เจริญศรีเมือง
  10. นางจิราภรณ์ ขันสิงห์
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
  2.
  3. โรงเรียนบ้านจานเลียว
  4. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
  5. ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้านเสาธงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 44
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 2489
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4487
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.221.147.93

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา