สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 14
 • สถิติผู้อบรม 30,802
 • สถิติวิทยากร 2,476
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. เด็กหญิงกริสรา แสงทอง
  2. เด็กชายสนทยา สุขวงษ์
  3. เด็กชายสุริยา ก้านเกตุ
  4. เด็กหญิงแก้วจรัสพร เช่นรัมย์
  5. เด็กหญิงพิกุล คำศรี
  6. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีอ้วน
  7. เด็กชายวิษณุ สนทยา
  8. เด็กชายสุทธิเดช วันยอด
  9. เด็กหญิงสุภานันท์ เกษอุดม
  10. เด็กหญิงแก้วชฎาพร เช่นรัมย์
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. โรงเรียนบ้านจานเลียว
  3. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
  4. ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้านเสาธงชัย
  5. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 54
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 2359
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4357
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.234.13.175

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา