สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 43,751
 • สถิติวิทยากร 3,348
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายสุริยัน อินทรโสม
  2. นายไผท คงศรีลา
  3. นายสมจิต ชาภักดี
  4. นายประสิทธิ์ วงพินิจ
  5. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ
  6. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี
  7. นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา
  8. นางสาวสุพัฒตรา กงล้อม
  9. นางเชาวณี อินวันนา
  10. นางวรัญญา แดนกาไสย
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
  2.
  3. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
  4. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
  5. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 92
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1587
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6178
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:3.231.228.109

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา