สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 2
 • สถิติผู้อบรม 43,767
 • สถิติวิทยากร 3,348
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นางสาวนพมณี ชูเชื้อ
  2. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์
  3. นายสมชาย สมหอม
  4. นายถาวร ยศศิริ
  5. นางบุญชุม คำทอง
  6. นายบัวพัน ขันตี
  7. นางสาวอวยพร พานจันทร์
  8. นายบัญญัติ ศรีไทย
  9. นายสุริยัน อินทรโสม
  10. นายไผท คงศรีลา
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
  3. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
  4. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
  5. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 66
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1694
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6285
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:3.93.74.227

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา