ศูนย์จัดการอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 60
 • สถิติผู้อบรม 20,154
 • สถิติวิทยากร 1,678
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นางพรภิมนต์ คำชุมภู
  2. นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
  3. นายนิรุตต์ แสวงนาม
  4. นางวรัญญา แดนกาไสย
  5. เด็กหญิงเพชรสมัย วันยะ
  6. เด็กหญิงพุทธรักษา ถาวร
  7. นางกุศลิน การะเกษ
  8. นายนายวิวัฒน์ หลักทองคำ
  9. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ
  10. นางสาวพนมพร มูลคำ
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  3. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
  4. โรงเรียนบ้านจานเลียว
  5. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 166
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1065
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3063
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.196.86.89

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา