สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 12
 • สถิติผู้อบรม 38,576
 • สถิติวิทยากร 2,992
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. เด็กชายสุริยา ริทองปราบ
  2. เด็กชายพลกฤต ลือชา
  3. เด็กชายธนรัตน์ เอี่ยมไพรัช
  4. เด็กชายสิริมงคล อสิพงษ์
  5. เด็กชายสงกรานต์ ชะมา
  6. เด็กหญิงหทัยทิพย์ ประทัยบุตร
  7. เด็กหญิงชัญญานุช จิตรมั่น
  8. เด็กหญิงพุทธรักษา ถาวร
  9. เด็กชายพีระภัทร โป่งนอก
  10. เด็กชายสุวิทย์ หลวงภักดี
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
  2. โรงเรียนบ้านบึงมะลู
  3. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
  4. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
  5. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 96
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 259
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4850
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:18.212.206.217

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา