สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 8
 • สถิติผู้อบรม 44,704
 • สถิติวิทยากร 3,433
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายธนภัทร อันชัยศรี
  2. นางชนาพร ลาคำ
  3. นายสุริยัน อินทรโสม
  4. นายไผท คงศรีลา
  5. นายเสวก วิริยะบัณฑิต
  6. นางสุวรรณา พุทธวงค์
  7. นางสาวณัฏฐ์ณภัทร สีหะนาจ
  8. นายบัญญัติ ศรีไทย
  9. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร
  10. ว่าที่ร้อยคมกฤษณ์ วรงค์
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1.
  2. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
  3. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
  4. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
  5. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 85
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 85
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6516
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:3.214.184.250

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา